• AUTENTIEK
 • Christelijke hulp, ondersteuning en begeleiding bij autisme

 • Oudeveen 63
  3905WD Veenendaal
  Utrecht, The Netherlands
 • +31 (0)318-522629
 • +31 (0)6-44028983
 • +31 (0)6-82064370
 • https://www.autentiek.nl
 • 52.034256
  5.539944Sluit deze pagina

https://www.autentiek.nl https://www.autentiek.nl https://www.autentiek.nl

Veelgestelde vragen over autisme

 

Wat is eigenlijk autisme?

Autisme is een ongeneeslijke neurobiologische stoornis. Dit verstoort de groei en ontwikkeling van de hersenen en heeft tot gevolg dat de verwerking van informatie en het reproduceren daarvan, (ernstig) is beperkt. Mensen met autisme nemen als gevolg daarvan anders waar dan neurotypische mensen.

De erfelijke eigenschappen van mensen zitten in de genen. De genen en beïnvloeden de manier waarop mensen (en dus ook hun hersenen) zich ontwikkelen. Doordat er defecten en doublures ontstaan in bepaalde delen van de genen, ontstaat er tijdens de ontwiikeling van de hersenen iets dat wij autisme zijn gaan noemen.

Als gevolg van de verstoorde ontwikkeling van de hersenen, zien we dat de informatieverwerking en de informatiereproductie in het brein verstoord is. Dit veroorzaakt misverstanden, niet alleen bij de mensen in de omgeving van een persoon met autisme, maar vooral ook ik het brein van die persoon zelf. Dit op zijn beurt veroorzaakt weer, dat mensen zonder autisme en mensen met autisme niet goed met elkaar matchen en vroeger of later problemen met elkaar zouden kunnen gaan ondervinden.

De conclusie is dan ook, dat autisme kan voorkomen bij iedere leeftijdsklasse, in iedere sociale klasse, bij elk geslacht en bij alle intelligentieniveaus. De mate waarin iemand autistich gedrag vertoont kan wel sterk verschillen. Waarom dit zo is weten we niet precies. Gedacht wordt dat omgevingsfactoren al tijdens de zwangerschap, de opvoeding en in het latere leven van iemand met autisme daarop sterk van invloed zijn.

Voor meer informatie kies op de website de menukeuze AUTISME.

Zijn er medicijnen tegen autisme?

Er bestaan geen medicijinen of behandelingen tegen autisme. Iemand wordt met autisme geboren en komt er helaas niet meer van af. Dat betekent echter niet, dat er nooit medicijnen worden gegeven in geval van autisme. Soms is er bijkomende problematiek (comorbiditeit) - bijv. zeer druk gedrag of ernstige angsten - die met behulp van medicijnen en behandeling moeten worden benaderd in het belang van de cliënt en/of diens omgeving.

Is autisme niet gewoon een hype?

Wij kunnen ons voorstellen dat u dat denkt. Maar de realiteit gebied ons te zeggen, dat autisme iets is dat er altijd al geweest is. Sinds ongeveer 1943 is het onderzoek naar deze beperking opgang gekomen. Door de jaren heen weten we steeds beter wat de kenmerken en de gevolgen zijn van autisme. Hierdoor kunnen we autisme beter herkennen. Als gevolg daarvan, wordt er ook vaker een diagnose autisme afgegeven, waardoor het lijkt alsof autisme iets is van de laatste tijd.

Is Pdd-Nos of Syndroom van Asperger een mildere vorm van autisme?

Eerder onderscheiden de diagnosten verschillende vormen van autisme. De verschillen waren echter arbitrair. Is iemand minder autistisch omdat hij intelligenter is of is een hogere intelligentie een tool om de gevolgen van het autisme te maskeren? Heb je minder last van gevolgen van autisme als je niet precies aan alle kwlificaties voor autisme voldoet? Daarom wordt er tegenwoordig geen onderscheid meer gemaakt en valt autisme (of zoals ook wel wordt gezegd een autismespectrumstoornis of ASS) onder de ontwikkelstoornissen en brengt men vooral de probleemgebieden in kaart. Van daaruit wordt dan vervolgens behandeling en/of medicatie maar tegenwoordig vooral ook levenswegbegeleiding en coaching ingezet.

Moeten alle mensen met autisme op dezelfde manier worden benaderd?

Nee, natuurlijk niet zouden we haast willen zeggen. Ieder mens - dus ook een mens met autisme - is uniek. Dus moet ook ook naar ieder individue apart worden gekeken wat deze nodig heeft. De een vertoont wel duidelijk repeterend gedrag of handelingen, de ander kan het beter maskeren of doet het in het geheel niet. De een communiceert totaal niet met zijn om geving, terwijl een ander alleen via "commando's" met zijn omgeving communiceert. Weer anderen communiceren wel duidelijk met hun omgeving, maar doen dat alleen door middel van onderwerpen die zij zelf erg interessant vinden. Enzovoorts, enzovoorts... Maatwerk is het sleutelwoord in het behandelen, begeleiden en coachen van mensen met autisme en hun omgeving.

Welk advies heeft u voor het opvoeden van kinderen met autisme?

We kunnen daar slechts in heel algemene bewoording op antwoorden. Wij kennen uw persoonlijke situatie niet. Wij kennen uw kind(eren) niet.

Wat we wel kunnen zeggen, is dat
het verschaffen van overzicht, duidelijkheid, rust, orde en regelmaat,
het leggen van verbanden,
het uitleggen van woordbetekenissen, gedrag en situaties in hun context,
het verklaren van wat er wordt bedoeld maar niet wordt gezegd en
het verschaffen van zekerheid en veiligheid
de ontwikkeling van personen met een autismespectrumstoornis alleen maar ten goede komt.

Daarom...
is het stellen van regels, grenzen en limieten en deze consequent handhaven van het allergrootste belang.
maakt u in uw taal duidelijk, dat niet uw kind bepaald wat eer gebeurd. U blijf ik-boodschappen uitsturen (Ik wil dat je ....) tot uw kind gehoorzaamt.
zegt u als u boos bent/moet zijn, dat u boos bent op wat uw kind doet (bijv.: Mamma is heel boos, want je de lamp hebt stuk gemaakt! Dus niet: Mamma is heel boos op jouw, omdat je de lamp hebt stuk gemaakt!) en zorg dat u een overduidelijke boze gezichtsuitdrukking heeft en dat het ook overduidelijk boos klinkt.
geeft u een overduidelijk compliment (bijv. een high-five) als uw kind iets goeds doet/heeft gedaan en laat het met uw stem ook duidelijk merken.
sluit u zoveel mogelijk aan bij uw kind, want niet ieder kind is het zelfde en wat bij de één werkt, hoeft helemaal niet bij de ander te werken; maatwerk dus.

Sluit deze pagina