Introductie

Op deze site vindt u globale informatie over het business concept AUTENTIEK Ondernemen van AUTENTIEK dat levenswegbegeleiding rondom de thema's participatiewet, wmo en jeugdzorg op commerciële basis lokaal vorm geeft met meerdere lokale ondernemingen als participant.

Deze website is slechts bedoeld om u een globale indruk te geven van dit buisiness concept. Wij informeren u hier graag persoonlijk uitgebreid over.

Concept

Constructief
Innovatief
Coöperatief

Hoe kunnen we constructief, innovatief en coöperatief omgaan met de vraagstukken van veranderende economie, wmo, participatiewet, jeugdzorg en ontwikkelingswerk.

Daarvoor is nodig een creatieve kijk op verdeling van arbeid, participeren naar vermogen, verantwoordelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid, winst en samenwerking en er is betrokkenheid nodig van lokale ondernemers.

Commercieel

Er wordt een nieuwe organisatie opgericht in de vorm van een Flex BV waarvan aandelencerftificaten worden gekocht door lokale participanten om zo bij te dragen aan het startkapitaal voor de Flex BV. Dit zorgt ervoor dat de participanten mede-eigenaar van de Flex BV worden en een belang voor zichzelf creëren om het een succes te laten worden.

De Flex BV ontwikkelt betaalbare, efficiënte en effectieve producten en diensten op het gebied van participatiewet, wmo en jeugdzorg. Denk daarbij aan diagnostiek, behandeling, dagbesteding, (woon)begeleiding, coaching, ATC, wmo-services, (bij)scholing, schuldhulpverlening. Maar ook het ontzorgen van aangesloten participanten en andere lokale wergevers als het gaat om Wet Poortwachter en personeelsbeleid.

Daarbij worden producten en diensten op maat samengesteld voor een cliënt met het doel deze zo optimaal mogelijk te begeleiden naar of te ondersteunen bij een zo volledig mogelijke zelfstandigheid, (maatschappelijke) participatie, integratie en betrokkenheid. We noemen dit levenswegbegeleiding.

Sociaal doel

Participatiewet

Iedere participant neemt ten minste 1 persoon op de loonlijst voor het wettelijk minimum loon. De Flex BV ontzorgt de wergever en draagt zorg al het nodige om de kans op een bestendige arbeidsbetrekking te maximaliseren.

WMO

De Flex BV biedt diagnostiek, behandeling, (woon)begeleiding, coaching, ondersteuning, verzorging, schuldhulpverlening, et cetera tegen betaalbare tarieven.

Jeugdzorg

Om schooluitval te voorkomen ontwikkelt de Flex BV samen met lokale en regionale scholen een gecombineerd traject van behandeling, (woon)begeleiding, scholing en arbeidstraining op maat.

Gezamenlijk

DE FLEX BV WORDT EEN BEDRIJF WAARIN ONDERNEMERS SAMEN IETS GAAN DOEN DAT ER WERKELIJK TOE DOET OP EEN MANIER DIE AUTENTIEK IS.

• Samen kijken naar wat (nog) mogelijk is en dat daadwerkelijk inzetten
• Samen kennis, kunde en middelen delen
• Samen werken aan een inclusieve samenleving
• Samenleven ook daadwerkelijk samen uitvoeren
• Samen zorgen voor elkaar
• Samen delen in de opbrengsten

Het bedrijf is van de participanten.
• Zij benoemen een een goede, ervaren, succesvolle en creatieve directeur met een hart voor mensen.
• Zij leveren input d.m.v. een positieve houding, durf, innovatieve kracht, als denktank voor de Flex BV, kennis, kunde, een positief kritische blik en een open blik gericht op mogelijkheden.
• Zij gaan uit van betrokkenheid op de wereld waarin we leven en de wil om het verschil te maken.
• Zij dragen materieel waar mogelijk en financieel bij om de plannen tot een succes te maken.

Voorbeeld

De Flex BV is een voorbeeld van hoe ondernemen potentieel winstgevend kan zijn en tegelijk dienstbaar kan zijn aan de maatschappij waarin wordt geparticipeerd.

Het succesvol opzetten van een bedrijf dat op commerciële basis doelen realiseert t.a.v. de participatiewet, de wmo en jeugdzorg d.m.v. een cluster van bedrijven en overheid is uniek in Nederland.
Dit genereert een (media)aandacht (lokaal, regionaal, landelijk) waarin de Flex BV, haar participanten en de lokale overheid volop in het daglicht komen te staan.

Het business concept kan in meerdere gemeenten worden uitgerold waardoor bekendheid toeneemt en het effect op de maatschappij groter wordt.

 

 

Belangen

Iedere onderneming dient een bepaald belang. Ieder heeft daarin ook weer zijn eigen belang.

Voorbeelden van belangen

• Betrokkenheid in daden omzetten.
• Sociaal en economisch echt verschil maken.
• Dividend op aandelen.
• Collectief inkopen van verzekeringen, nutsvoorzieningen etc. => winstmaximalisatie.
• Collectief ontwikkelen van diensten voor participanten (bijv. HR diensten, administratieve diensten etc.)
• Kweekvijver voor toekomstig personeel.
• Uitbesteden activiteiten Wet Poortwachter en Participatiewet.
• Vergroten van de omzet.
• Overlevingskans.
• Verminderen collectieve uitgaven.
• etc.

Welk belang ziet u?

Laat het ons weten, zodat wij ons concept kunnen verbeteren.

Contact

AUTENTIEK
Oudeveen 63
3905WD Veenendaal
 +31 (0)318 - 522629
 +31 (0)6 - 44028983
 contact@autentiek.nl

Contactformulier

Ter voorkoming van spam door spamrobots moet u onderstaande code overtypen.