Christelijke begeleiding bij autisme


Welkom bij AUTENTIEK

 Als je betrokken bent bij personen met autisme, moet je ook op hen betrokken zijn. Dit is de basis van waaruit wij werken en dat vindt zijn oorsprong in ons christelijk geloof. Je uiteindelijke doel moet eigenlijk zijn om jezelf overbodig te maken als begeleider. 

Heleen van Dorsten, vennoot AUTENTIEK


Over ons

AUTENTIEK biedt christelijke hulp, ondersteuning en begeleiding bij autisme. Dit houdt in, dat we God boven alles eerbiedigen en onze medemens even lief hebben als onszelf (Matteüs 22:37-39) en dat wij de Bijbel als onze leidraad voor het leven hanteren. Mensen die bij AUTENTIEK werken zijn overtuigd christen, sociaal betrokken en creatief en hebben een passie voor mensen met autisme.

De eigenaren van AUTENTIEK

Begeleidingsmethodiek Bridging