• AUTENTIEK
 • Christelijke hulp, ondersteuning en begeleiding bij autisme

 • Oudeveen 63
  3905WD Veenendaal
  Utrecht, The Netherlands
 • +31 (0)318-522629
 • +31 (0)6-44028983
 • +31 (0)6-82064370
 • https://www.autentiek.nl
 • 52.034256
  5.539944
Bankrekening
NL10RABO0144407752
BTW-nummer
NL821683469B01
KvK nummer
30206260


https://www.autentiek.nl https://www.autentiek.nl https://www.autentiek.nl

Veel gestelde vragen Heeft AUTENTIEK een wachtlijst? Bij AUTENTIEK kennen we geen wachtlijst. Wanneer u met ons contact opneemt, proberen we direct tot afspraken te komen. Wanneer er geen capaciteit meer is, is het niet mogelijk u op een wachtlijst te plaatsen en moet u op zoek naar een andere zorgverlener.

Waaruit bestaat jullie behandeling? Voor autisme bestaat geen behandeling. Behandelen suggereert immers dat genezing mogelijk is. Austisme geneest echter niet. Het is een genetische neurobiologische aandoening die er voor zorgt, dat de hersenen zich anders ontwikkelen dan bij mensen zonder deze aandoening. Begeleiding in het leren omgaan met de gevolgen van autisme is wel mogelijk. Daarvoor gebruiken we de door ons ontwikkelde methode Bridging®.

Heb je persé een diagnose nodig voor de begeleiding? Het is niet nodig om een diagnose autisme te hebben om begeleiding van AUTENTIEK te krijgen. Wanneer er een diagnose is, stellen we het wel op prijs om daarvan kennis te nemen als achtergrondinformatie. Een diagnose is soms wel een voorwaarde bij het verkrijgen van een eventuele persoonsgebonden budget (Pgb).

Begeleiden jullie ook mensen die niet christen zijn? Absoluut. Wij hebben ook cliënten die niet christen zijn. Dus ook als je geen christen bent, ben je van harte welkom als cliënt. De bijbel is de richtsnoer voor een christen en definieert hun moraal en ethiek. Daarbij staat compassie met en ondersteuning van de medemens op een zeer hoge plaats, ongeacht wie deze persoon is, waar deze vandaan komt en welke overtuiging deze heeft (Matteüs 22:37-39).

Moeten wij bij jullie komen? Bij voorkeur komen wij naar u toe, omdat dit voor degene die begeleiding krijgt, het meest vertrouwd is en het meest veilig en controleerbaar voelt, waardoor er een meer ontspannen situatie ontstaat. Slechts bij hoge uitzondering komen cliënten naar onze locatie.

Werken jullie alleen in Veenendaal? De vuistregel is dat AUTENTIEK werkt in een straal van ongeveer een half uur rijden met de auto rondom Veenendaal. Dat betekent dus, dat er ook uitzonderingen op mogelijk zijn. Ook wanneer u mogelijk verder weg woont dan een half uur rijden vanuit Veenendaal, neem gewoon contact op om te overleggen wat er mogelijk is.

Kan jullie begeleiding worden vergoed vanuit een ziektekostenverzekering? De begeleiding van AUTENTIEK wordt niet vergoed vanuit een verzekering. U dient uit eigen middelen de facturen voor geleverde diensten te voldoen. Wanneer u daarvoor niet draagkrachtig genoeg bent, kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente een aanvraag indienen tot verstrekking van een persoonsgebonden budget (Pgb), van waaruit facturen dan geheel of ten dele kunnen worden voldaan.

Wat is een persoonsgebonden budget (Pgb)? Een persoonsgebonden budget (Pgb) is een budget dat door een gemeente aan een persoon kan worden verstrekt voor het voldoen van de facturen van een zorgverlener (bijvoorbeeld AUTENTIEK). U kunt de gemeente verzoeken om u middels een Pgb te ondersteunen in de kosten die de begeleiding met zich mee brengt. Een gemeente bepaald zelf of u een budget krijgt, hoe groot het budget is en voor hoelang het budget wordt afgegeven.

Heb ik een Pgb nodig om begeleiding van AUTENTIEK te krijgen? U heeft geen Pgb nodig om begeleiding bij AUTENTIEK in te kopen. U kunt de facturen voor begeleiding ook geheel uit eigen middelen voldoen wanneer u daarvoor daadkrachtig genoeg bent. U gaat - ook in geval van een Pgb - rechtstreeks met AUTENTIEK een juridische overeenkomst aan voor begeleiding bij autisme en u onderhandelt daarbij zelf over de duur van, de tijden waarop en het tarief waarvoor begeleiding wordt gegeven (zie tarieven en dienstverlening).

U bent er daarmee altijd zelf verantwoordelijk voor dat de facturen worden voldaan. Dit geldt ook wanneer in geval van een Pgb de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de daadwerkelijke uitbetaling uitvoert namens u en in mindering brengt op uw Pgb.

Werkt AUTENTIEK ook vanuit zorg in natura? AUTENTIEK heeft geen overeenkomst met gemeentes voor zorg in natura (ZiN). Bij een ZiN, werken wij eigenlijk namens een gemeente i.p.v. namens een clënt en zijn we aan een gemeente verantwoording schuldig over wat we met het aan ons toevertrouwde budget hebben gedaan. Bij een ZiN is het uiteindelijk de zorgverlener die de besteding van het budget bepaald in termen van inhoud, doelen van de begeleiding, uren, tijden en beschikbaarheid. De cliënt heeft daarop weinig of geen invloed.

Wat zijn cookies? Een "cookie" is een klein bestand dat door websites op uw computer kan worden geplaatst. Het voornaamste doel van cookies is het opslaan van technische informatie, websitevoorkeuren, gepersonaliseerde inhoud, gebruiksstatistieken, links naar sociale netwerken, toegang tot gebruikersaccounts etc. Cookies helpen ons de kwaliteit van onze website te verbeteren door te kijken welke pagina’s hulpvol zijn voor u en welke niet. Voor meer informatie zie onze webpagina over cookies.

Hoe zit het met de privacy bij AUTENTIEK? Bij AUTENTIEK is uw pivacy gewaarborgd. Wij delen uitsluitend met uw toestemming informatie met derden, of dit nu een arts, psycholoog, psychiater, de gemeente of een andere partij is. Uw persoonlijke gegevens worden nooit verhuurt en ook nooit aan een ander verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Zie verder ons privacybeleid.